Sự kiện "Nick đến việt nam"

Nick Vujicic – diễn giả không tay không chân, biểu tượng rực rỡ của ý chí con người vươn lên từ nghịch cảnh, đồng thời là tác giả của loạt sách "Cuộc sống không giới hạn", "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" và "Sống cho điều ý nghĩa hơn" đã đến Việt Nam từ ngày 22 đến 25.05.2013. Trong chuỗi sự kiện của Nick tại Việt Nam, ngày 22.5 và ngày 23.5 tại TTHN White Palace, Nick đã lần lượt có hai buổi trò chuyện là "Chào Việt Nam" với thông điệp "Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn" cùng 24 nhân vật Hạt giống tâm hồn Việt Nam và buổi trò chuyện với 4.000 doanh nhân cùng thông điệp "Không bao giờ bỏ cuộc". Sự kiện "Nick đến Việt Nam" là một nguồn động viên tinh thần to lớn không chỉ dành cho những người kém may mắn về hình thể, mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống
Nick Vujicic – diễn giả không tay không chân, biểu tượng rực rỡ của ý chí con người vươn lên từ nghịch cảnh, đồng thời là tác giả của loạt sách "Cuộc sống không giới hạn", "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" và "Sống cho điều ý nghĩa hơn" đã đến Việt Nam từ ngày 22 đến 25.05.2013. Trong chuỗi sự kiện của Nick tại Việt Nam, ngày 22.5 và ngày 23.5 tại TTHN White Palace, Nick đã lần lượt có hai buổi trò chuyện là "Chào Việt Nam" với thông điệp "Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn" cùng 24 nhân vật Hạt giống tâm hồn Việt Nam và buổi trò chuyện với 4.000 doanh nhân cùng thông điệp "Không bao giờ bỏ cuộc". Sự kiện "Nick đến Việt Nam" là một nguồn động viên tinh thần to lớn không chỉ dành cho những người kém may mắn về hình thể, mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống
Nick Vujicic – diễn giả không tay không chân, biểu tượng rực rỡ của ý chí con người vươn lên từ nghịch cảnh, đồng thời là tác giả của loạt sách "Cuộc sống không giới hạn", "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" và "Sống cho điều ý nghĩa hơn" đã đến Việt Nam từ ngày 22 đến 25.05.2013. Trong chuỗi sự kiện của Nick tại Việt Nam, ngày 22.5 và ngày 23.5 tại TTHN White Palace, Nick đã lần lượt có hai buổi trò chuyện là "Chào Việt Nam" với thông điệp "Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn" cùng 24 nhân vật Hạt giống tâm hồn Việt Nam và buổi trò chuyện với 4.000 doanh nhân cùng thông điệp "Không bao giờ bỏ cuộc". Sự kiện "Nick đến Việt Nam" là một nguồn động viên tinh thần to lớn không chỉ dành cho những người kém may mắn về hình thể, mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống