Nhà Hàng Hải Anh

Nhà Hàng Hải Anh
888 - Đường 30/4 – Phường 11 – TP.Vũng Tàu
ĐT : (064) 3 527 527      -    Fax : (064) 3 620 197
MST : 3501872092
TK :
Giám Đốc : Nguyễn Thúy Anh