Nhà Hàng Hải Sản - Tiệc cưới – Càfe Hải Phương

Nhà Hàng Hải Sản - Tiệc cưới – Càfe Hải Phương
1622C - Đường 30/4 – Phường 12 – TP.Vũng Tàu
ĐT : (064) 2 234567   -    Fax : (064) 36 13579
TK :
Giám Đốc : Nguyễn Viết Hải
Diện tích sử dụng : 3000m2
Gồm 2 sảnh cưới sức chứa 600 khách,các phòng ăn riêng biệt,khu vực khách vãng lai,khách đoàn với sức chứa trên 500 khách và khu càfe ăn sáng điểm tâm