Thông tin liên hệ

THÔNG TIN CÔNG TY

Company information

Tên tiếng Việt (Vietnamese name):

CƠ SỞ SẢN XUẤT HẢI PHƯỢNG

Địa chỉ (Address):
Số 367 Ấp 8, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Số điện thoại (Tel):

Email:
cososanxuathaiphuong@gmail.com
Website:
www.haiphuong.com.vn

Vui lòng điền thông tin cần liên hệ